Технології безвідходні (технологии безотходные)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
сукупність технічних, технологічних способів, методів і прийомів переробки сировини, матеріалів, що забезпечує повне їх використання на даному підприємстві для виробництва кінцевої продукції без будь-яких виходів.

» Термінологічний словник