Сальдо негативне (сальдо негативное)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
перевищення видатків над надходженням підприємства, фірми, компанії; у міжнародній торгівлі

» Термінологічний словник