Рівновага ринкова (равновесие рыночное)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
досягнення стабільності ринкової кон’юнктури, коли обсяг і структура попиту на товари і послуги збалансована з обсягом і структурою пропозиції товарів і послуг.

» Термінологічний словник