Рівень життя (уровень жизни)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, що характеризують міру забезпечення основних життєвих потреб людей.

» Термінологічний словник