Рівень життя (уровень жизни)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, що характеризують міру забезпечення основних життєвих потреб людей.

» Термінологічний словник