Реінжиніринг (реинжиниринг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
фундаментальне переосмислення та радикальна перебудова господарських процесів для їх відчутного поліпшення.

» Термінологічний словник