Реекспорт (реэкспорт)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
вивезення із країни раніше завезених, імпортованих сировинних та інших товарів з метою їх перепродажу іншим країнам у тому ж вигляді або після певної обробки.

» Термінологічний словник