Ревізія маркетингу (ревизия маркетинга)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
комплексне, системне і регулярне дослідження маркетингового середовища, стратегії завдань і оперативної фірми з метою виявлення потенційних можливостей зростання фірми і надання пропозицій щодо поліпшення її маркетингової діяльності.

» Термінологічний словник