Рахунок кліринговий (счет клиринговый)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
рахунок, на якому обліковують безготівкові розрахунки (за продані товари, цінні папери, надані послуги), засновані на зарахуванні банками за певний період взаємних платіжних вимог сторін, які беруть участь у розрахунках.

» Термінологічний словник