Абонент

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Абонент – пристрій, юридична особа, фізична особа, що має право на взаємодію з інформаційним об’єктом, що надає послуги: системою, мережею, комплексом.

 

» Термінологічний словник