Оцінка вартості (оценка стоимости)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
визначення вартості, яке проводиться при оподаткуванні спадщини, оренді, викупі майнових цінностей або з метою їх обліку.

» Термінологічний словник