Обмеженість ресурсів (ограниченность ресурсов)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
недостатня кількість у розпорядженні людей наявних природних ресурсів, здатних задовольнити потреби людини й суспільства.

» Термінологічний словник