Облік майна (учёт имущества)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
реєстрація майнових цінностей підприємства та занесення у книгу обліку матеріальних цінностей.

» Термінологічний словник