Обгрунтованість прогнозу (обоснованность прогноза)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
допустима величина відхилень прогнозу від дійсного стану об’єкта або шляхів і строків його здійснення.

» Термінологічний словник