Наднормативні запаси (сверхнормативные запасы)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
перевищення понад нормативний рівень товарних запасів, необхідних для функціонування торгівельного процесу.

» Термінологічний словник