Надійність (надёжность)

(Ostatnia modyfikacja: Saturday, 6 November 2021, 18:07)
здатність об’єктів, товарів зберігати певні властивості, незмінні якості протягом заданого періоду. В економіці означає стійкість економічної, фінансової установи, організації, фірми до будь-яких колізій, змін кон’юнктури ринку.

» Термінологічний словник