Нагромадження (накопление)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
вкладання частини доходу на майбутні витрати, перетворення частини прибутку в капітал, збільшення запасів матеріалів, основних засобів виробництва, майна.

» Термінологічний словник