Нагромадження (накопление)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
вкладання частини доходу на майбутні витрати, перетворення частини прибутку в капітал, збільшення запасів матеріалів, основних засобів виробництва, майна.

» Термінологічний словник