Мікросередовище (микросреда)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
сукупність елементів, умов, що становлять потенціал і можливість фірми реалізувати свої програми, плани, завдання: матеріальна база, постачальники, клієнти, конкуренти, склад працівників.

» Термінологічний словник