Лімітування кредиту (лимитирование кредита)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
обмеження кредитування клієнтів комерційних банків певними сумарними межами та умовами надбання кредиту.

» Термінологічний словник