Ліквідні активи (ликвидные активы)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
банківські кошти, вкладені в майно, що швидко реалізуються, та розміщені в інших банках і цінних паперах на тривалий строк. До них належать: готівка, золото, державні і приватні цінні папери, векселі.

» Термінологічний словник