Ліквідні активи (ликвидные активы)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
банківські кошти, вкладені в майно, що швидко реалізуються, та розміщені в інших банках і цінних паперах на тривалий строк. До них належать: готівка, золото, державні і приватні цінні папери, векселі.

» Термінологічний словник