Ліквіди (ликвиды)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
готівка у касі фірми, підприємства та інша готівка, що знаходиться у їх розпорядженні.

» Термінологічний словник