Ліквіди (ликвиды)

(Последно редактирано: Saturday, 6 November 2021, 18:07)
готівка у касі фірми, підприємства та інша готівка, що знаходиться у їх розпорядженні.

» Термінологічний словник