Ліквідація (ликвидация)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
припинення діяльності акціонерного товариства, кампанії, фірми у зв’язку з закінченням строку, на який вони були створені; за рішенням загальних зборів, вищестоящого органу або за рішенням суду.

» Термінологічний словник