Ліквідація (ликвидация)

(Последно редактирано: Saturday, 6 November 2021, 18:07)
припинення діяльності акціонерного товариства, кампанії, фірми у зв’язку з закінченням строку, на який вони були створені; за рішенням загальних зборів, вищестоящого органу або за рішенням суду.

» Термінологічний словник