Лідерство у цінах (лидерство в ценах)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
встановлення ціни на товар, що виготовляється і продається кількома фірмами в умовах олігополії. Якщо фірма

» Термінологічний словник