Лідерство у цінах (лидерство в ценах)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
встановлення ціни на товар, що виготовляється і продається кількома фірмами в умовах олігополії. Якщо фірма

» Термінологічний словник