Tuesday 16 April 2024 06:43 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
R

RDF

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

RDF– Розроблена консорціумом W3C технологія семантичної павутини, яка включає в себе середовище опису ресурсів (англ. ResourceDescriptionFramework, RDF), визначає загальну архітектуру метаданих і призначена для забезпечення   сумісності   метаданих   за   допомогою   спільної   семантики, структури та синтаксису.

RDF Schema

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

RDFSchema– це семантичне розширення RDF, яке забезпечує механізм для опису груп зв’язаних ресурсів та зв’язків всередині цих груп.

Recent

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Recent– стрічка повідомлень друзів.

Recognition of periods of study abroad

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Recognition of periods of study abroad – визнання періодів навчання за кордоном.  За  правилами  ECTS  визнання  періодів  навчання  за  кордоном вимагає, щоб кількість кредитів, зарахованих студентові за наслідками успішного  засвоєння  розділу курсу/модуля  в  університеті,  де він  тимчасово навчався за Угодою про навчання, відповідала б такій же кількості кредитів в університеті, де він навчається постійно.

Reference points

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Reference points–  умови  (“точки  відліку“).  Покажчики  приналежності до кваліфікації, що формулюється як підсумки навчання і виражені в термінах компетенцій; є базою для розробки і реалізації кваліфікаційної програми.

Register

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Register(реєстрація) - процес створення облікового запису користувача (наприклад, для того, щоб створити поштовий ящик на поштовому сервері, вам необхідно заповнити анкету - пройти реєстрацію).

Reply, replies

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Reply, replies– повідомлення, що є відповіддю на інше повідомлення. Відповідь на лист конкретного користувача Твіттер. Відповіді на твіти (повідомлення)   користувачів.   Один   reply,   може   привести   до   довгого спілкування, який фактично прирівнюється  до  чату. До  спілкування, також, можуть приєднатися й інші користувачі.

Resit examination (exam)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Resitexamination(exam) – повторний екзамен. Студентам, що не склали екзамен (або що не пройшли іншу атестацію) у встановлений термін може бути запропонована можливість  скласти повторний  екзамен  (пройти  атестацію)  в пізніший термін.

Retweet buttons, retweet button

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Retweet buttons, retweet button – кнопки, які дозволяють користувачам Твіттера швидко і зручно додавати вподобані їм матеріали на свою сторінку і виконувати інші функції.

Retweetrank

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Retweetrank– програма-додаток до Твіттеру відображає популярність записів користувачів та їхній рейтинг у відношенні один  до одного.