Tuesday 16 April 2024 07:12 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
Ш

Шпигунство промислове (шпионаж промышленный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
таємне збирання інформації викрадення документів, матеріалів, зразків, які становлять виробничу, промислову, технічну, комерційну, службову таємницю, з метою подолати конкурента, завоювати ринок тощо.

Штатний розпис (штатное расписание)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документ, що встановлює для даної установи, організації або підприємства структуру адміністративно-управлінського апарату, штат і посадові оклади.

Штраф (штраф)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
грошове стягнення за порушення зобов'язань за договором. У зовнішньоекономічних відносинах Ш. сплачується за порушення строків поставки товару або надання послуг, некомплектність поставки, за поставку товарів низької якості або в упаковці; що не відповідає вимогам, за порушення інших умов, які передбачені відповідним договором. Строк давності позову, для стягнення Ш.

Штрафні санкції (штрафные санкции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передбачені договором, документально зафіксовані види й рівні штрафу, що стягується з осіб, які порушили умови, зобов’язання за контрактом.

Штрихове кодування товару (штриховое кодирование товара)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
нанесення штрихових міток на товар, які утворюють штриховий код; по ньому можна встановити вид товару, його належність до певної товарної групи, якісні характеристики, споживчі властивості, технічні параметри тощо.

ШТУЧНІ ОСТРОВИ, УСТАНОВКИ І СПОРУДИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ШТУЧНІ ОСТРОВИ, УСТАНОВКИ І СПОРУДИ - гідротехнічні споруди, призначені, як правило, для розвідки і розробки природ, ресурсів, проведення мор. наук, досліджень у просторах Світового ок., а також для ін. екон. цілей. Використовуються для підвод. буріння з метою пошуку, розвідки та видобутку корис. копалин, дослідження властивостей гірських порід, спорудження підвод. фундаментів, в-ва енергії шляхом використання води, течій і вітру тощо. Ш. о., у. і с. можуть створювати фіз. та юрид. особи, д-ви і міжнар. організації: у відкритому морі, виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі, внутрішніх морських водах та в районі континентального шельфу прибереж, д-ви, з урахуванням вимог нац. зак-ва та міжнар. права. Розташування Ш. о., у. і с. у вказаних мор. просторах визначає їх статус і прав, режим. У Конвенції ООН по морському праву 1982 закріплено виключне право прибереж, д-ви споруджувати, а також дозволяти і регулювати створення, експлуатацію та використання у ви-ключ. (морській) екон. зоні: штучних островів; установок і споруд для цілей, передбачених у ст. 56, та для ін. екон. цілей; установок і споруд, які можуть перешкоджати здійсненню прав прибереж, д-ви в цій зоні (ст. 60). Над такими Ш. о., у. і с. прибережна д-ва має виключну юрисдикцію, у т. ч. юрисдикцію щодо мит., фіскал., сан. та імміграц. законів і правил, а також законів і правил стосовно безпеки. Про їх створення слід давати відповідне повідомлення, а пост, засоби попередження про їх наявність повинні утримуватися у справному стані. Будь-які залишені установки або споруди чи ті, що більше не використовуються, мають бути прибрані з метою забезпечення безпеки судноплавства з урахуванням загальноприйнятих міжнар. стандартів. При вилученні таких установок або споруд повинні враховуватись інтереси рибальства, захисту мор. середовища, права та обов'язки ін. держав. Про глибину, місцезнаходження та розміри установок і споруд, які вилучені не повністю, необхідно давати належне повідомлення. Прибережна д-ва там, де це необхідно, може встановлювати навколо Ш. о., у. і с. розумні зони безпеки, в яких вона має право вживати належ, заходів для забезпечення безпеки як судноплавства, так і Ш. о., у. і с. Такі зони не можуть простягатися навколо Ш. о., у. і с. більш як на 500 м, що відмірюються від кожної точки їхнього зовн. краю, крім випадків, коли це дозволено загальноприйнятими міжнар. стандартами або рекомендовано відповідною міжнар. організацією. Ш. о., у. і с. та зони безпеки навколо них не встановлюються у випадку, коли це може створити перешкоди для використання визнаних мор. шляхів, які мають істотне значення для міжнар. судноплавства. Вказані правила застосовуються mutatis mutandis (лат., букв. — змінити те, що потребує змін; тут — за обставинами) до Ш. о., у. і с. на конт. шельфі (ст. 80). Ш. о., у. і с. не наділені статусом островів, тому не 462 можуть мати свого тер. моря. їх наявність не впливає на визначення кордонів тер. моря, виключ. (морської) екон. зони або конт. шельфу прибереж, д-ви. Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» (1995) встановив нац. правила щодо прав, режиму Ш. о., у. і с, які відповідають зазначеним конвенц. нормам. У цьому законі передбачаються адм. стягнення за створення у виключ. (морській) екон. зоні України штуч. островів, буд-во установок і споруд, встановлення навколо них зон безпеки без дозволу спеціально уповноваж, органу України.

Штучний інтелект

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Штучний інтелект – здатність прикладного процесу виявляти властивості, асоційовані з розумною поведінкою людини.

Штучний інтелект (Artificial intelligence)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Штучний інтелект (Artificialintelligence) - розділ інформатики, що займається формалізацією методів постановки та рішення задач, які нагадують методи, що використовує людина.

Штучний розум

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Штучний розум – гіпотетична технічна система, здатна виявляти властивості, ідентичні розумному мисленню і поведінці людини. На відміну від систем штучного інтелекту, не тільки оперує готовими знаннями, а й творить (створює) нові знання.

Шум

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Шум - це невпорядковані коливання різної фізичної природи, які відрізняються  складністю  тимчасової  і  спекторальної  структури.  Під акустичним шумом розуміють різного роду небажані перешкоди сприйняттю мовлення, музики і т. ін. Джерелами акустичного шуму можуть бути будь-які коливання  у  твердих,  рідких  і  газоподібних  середовищах.  Основні  джерела шуму - різні двигуни і механізми. Радіовекторні шуми - це випадкові коливання струмів і напруг у радіоелектронних пристроях. Досить часто шум являє собою суміш випадкових і періодичних коливань. В ряді випадків шумометр використовують  як  джерело  інформації.  Наприклад,  у  військово-морській техніці по шуму, який створюється на ходу підводними човнами і надводними кораблями, їх знаходять і переміщують, в радіоастрономії по шуму в певних діапазонах частот досліджують радіовипромінення зірок. Шумоподібні сигнали застосовуються в радіо й акустичній техніці для різноманітних вимірювань.