Tuesday 16 April 2024 08:12 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
У

Українці

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Українці – українська соціальна мережа, створена в січні 2009 року, допомагає   українцям   у   різних   куточках   світу   підтримувати   зв’язок,   і орієнтована на громадян нашої держави. Метою є надання можливості спілкування між собою, згуртування нації та підняття національного духу! Ідеологія «Українців»: популяризація української мови, культури, звичаїв.


УЛЬТИМАТУМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

УЛЬТИМАТУМ - (новолат. ultimatum - кінцевий термін, край, від лат. ultimus — останній) — дипломатичний акт у формі дип. ноти, офіц. заяви або ін. письм. док-та, в якому міститься категорична вимога щодо здійснення урядом держави-адресата певних дій зовнішньополіт. або внутрішньополіт. характеру чи обов'язкового виконання висунутих умов. В У. вказуються: строк виконання; наслідки його відхилення (бойкот, блокада, розрив дип. відносин, ембарго, застосування ЗС тощо). Можливість міжнар.-прав, застосування У. як процедур, форми вперше передбачена у ст. 1 Гаазької конвенції 1907 про відкриття воєнних дій. Воєнні дії, зазначається у Конвенції, не повинні розпочинатися без поперед, і недвозначного попередження однією д-вою іншої, яке може мати форму вмотивованого оголошення війни або форму У. з умовним оголошенням війни. Сучасне міжнар. право передбачає принцип незастосування сили або погрози силою, 452 який повністю виключає застосування У. як нелегітим. процедурної форми міжнар. відносин. Безпрецедентним застосуванням У. є У. США в березні 2003 у відносинах з Іраком з попередженням про початок війни.

Ультимо (ультимо)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
в банківській справі означає останній день місяця, кварталу, року, а в комерційній і біржовій практиці

Уміння

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Уміння   –   закінчена   дія,   що   складається   з   певних   операцій,   що виконується за строго заданими алгоритмами і правилами.


Уміння (умение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок.

Умови платежу (условия платежа)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
умови, що визначають обсяг, форму, строки, місце платежу за контрактом.

Умови поставок (условия поставок)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
умови, що визначають способи транспортування, форми передання та оплати поставлених товарів, способи страхування, строки поставок, відповідальність за збереження товарів.

Умовна інтеграція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Умовна інтеграція – специфічний процес неформального об’єднання віртуальних і реальних об’єктів. Продукт такого об’єднання не є предметом матеріального    середовища,    але    виступає    його    ефективним інструментом. Умовна інтеграція характерна і набуває широкого поширення у формуванні  інструментів  мережевої  економіки.  Прикладом  умовно інтегрованих систем є інформаційні комплекси.


Універ.Ua

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Універ.Ua –  студентська  соціальна  мережа  ВНЗ  України.  Студенти, викладачі та батьки, абітурієнти, підготовка до вступу та програми вступних випробувань, лекції, гуртожитки та їдальні, інтереси, проблеми та свята. Форумна платформа для спілкування. Інтернет-щоденники для особистих висловлювань і одкровень. Новини в системі освіти України та інших країн.

Універмаг (универмаг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
велике підприємство роздрібної торгівлі з великим асортиментом непродовольчих, а іноді й продовольчих товарів.