Sunday 14 July 2024 16:05 PM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
Т

ТV-термінологія дистанційного навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ТV-термінологія дистанційного навчання – базується на використанні телевізійних лекцій з консультаціями у викладачів –консультантів.


Тіньова економіка (теневая экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність необлікованих, нерегламентованих, а також протиправних видів діяльності по виробництву товарів і наданню послуг. Сектор Т.е. умовно поділяють на два напрямки діяльності. До першого відноситься діяльність, яка здійснюється напівлегально,

Таємниця вкладу (тайна вклада)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одне із основних прав, і що надаються вкладникам статутами банків. Установи банків зберігають у таємниці відомості про вкладників. Такі відомості даються за письмовими запитами нотаріальних, слідчих, судових органів, органів дізнання у встановленому законодавством порядку. За порушення Т.в. працівники банків несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

Таємниця підприємницька (тайна предпринимательская)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зберігання в інтересах фірми таємниці від конкурентів винаходів, секретів виробництва, ноу-хау, методів управління фінансами, маркетингом тощо.

Табель (табель)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
таблиця, список будь-чого в певному порядку; дошка з жетонами для обліку явки на роботу робітників і службовців.

Таблиці маршрутизації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Таблиці маршрутизації – електронні бази даних, в яких містяться вказівки, куди саме відсилати той чи інший пакет інформації, якщо він відсилається тією або іншою адресою.


Таблиці рішень (таблицы решений)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
таблиці, що розкривають правила логічних дій у процесі виконання роботи залежно від вихідних умов. Дають змогу враховувати можливість багатоваріантних підприємницьких дій залежно від вихідних параметрів роботи.

Табличний курсор

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Табличний курсор – робоча, поточна комірка, виокремлена рамкою.


Табличний процесор Excel

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Табличний процесор Excel– це пакет прикладних програм, орієнований на опрацювання даних, поданих у табличній формі.


ТАБУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ТАБУ – набір інструментів, що дозволяють користувачам самостійно ставити на сторонні платформи виносні елементи сайту / блогу. До виносних елементів можна віднести інформери, що показують динаміку будь-якого показника (наприклад кількість відвідувачів за період часу), результати тестів, пройти які можна на сайті-джерелі і т.ін. Сайт, який надає відвідувачам такі інструменти, отримує додатковий трафік - нових відвідувачів, що прийшли за посиланням на нього.