Tuesday 16 April 2024 08:02 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
С

Серійне виробництво (серийное производство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обмежене виробництво продукції, товарів серіями, тобто окремими партіями значних розмірів, але не в масовому масштабі.

Серійне виробництво (серийное производство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обмежене виробництво продукції, товарів серіями, тобто окремими партіями значних розмірів, але не в масовому масштабі.

Серія (серия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Сукупність цінних паперів, банківських білетів, що випущені під одним ідентифікатором. 2 .група однорідних за спільними ознаками товарів, предметів, явищ, дій, понять.

Серія (серия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Сукупність цінних паперів, банківських білетів, що випущені під одним ідентифікатором. 2 .група однорідних за спільними ознаками товарів, предметів, явищ, дій, понять.

СЕРАПАТНИЙ МИР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

СЕРАПАТНИЙ МИР - (лат. - окремий, відокремлений) — у міжнар. праві мирний договір чи перемир'я, що укладаються з ворогуючою д-вою одним або кількома членами коаліції чи союзу таємно, без відома ін д-в чи всупереч договору, укладеному між країнами — учасницями коаліції (союзу). Укладенню С. м. передують сепаратні переговори з противником, які ведуться під час воєн, дій також без відома ін. учасників коаліції (союзу). Ведення сепарат. переговорів та укладення С. м. є порушенням зобов'язань щодо своїх союзників, які перебувають у стані війни. Об'єднавшись для ведення війни зі спільним противником, учасники коаліції (союзу), зважаючи на істор. уроки ведення воєн, дій, з метою створення умов для своєї безпеки, як правило, беруть на себе взаємні зобов'язання щодо відмови вести сепаратні переговори і укладати С. м. Так, у період Другої світової війни 1939—45 представники 26 країн — учасниць антигітлерівської коаліції підписали Вашингтонську декларацію 1942, згідно з якою вони взяли на себе зобов'язання не вести сепарат. переговорів і не укладати С. м. з противником. У сучас. міжнар. праві термін «сепаратний мир» не вживається.

Сервіс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Сервіс – сукупність засобів для обслуговування користувачів; набір функцій одного з рівнів програмної структури мережі, що забезпечують доступ до об’єктів вищого рівня через інтерфейс між цими рівнями.


Сервіс (сервис)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Різновид маркетингової діяльності, спрямованої на надання додаткових послуг у сфері виробництва, підприємницької діяльності. 2. Система і широкий комплекс надання послуг, обслуговування різних побутових потреб населення і підприємств; обслуговування і ремонт транспортних засобів, комп’ютерної техніки.

Сервіс (сервис)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Різновид маркетингової діяльності, спрямованої на надання додаткових послуг у сфері виробництва, підприємницької діяльності. 2. Система і широкий комплекс надання послуг, обслуговування різних побутових потреб населення і підприємств; обслуговування і ремонт транспортних засобів, комп’ютерної техніки.

Сервіси

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Сервіси – особливі інструменти, які дозволяють не лише знайти потрібні документи, а й зручно працювати з ними.


Сервіси Інтернет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Сервіси Інтернет – процеси обслуговування об’єктів Інтернет. Сервіси надаються   користувачам,   програмам,   системам,   рівням,   функціональним блокам. Найбільш поширеними видами є: зберігання даних, передавання повідомлень   і   блоків   даних,   електронна   та   мовна   пошта,   організація   і управління діалогом партнерів, надання з’єднань, проведення сеансів, відео- сервіс. Сервіс здійснюють мережеві служби.