Friday 19 April 2024 01:45 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
С

Сальдо платіжного балансу (сальдо платежного баланса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різниця між платежами за кордон і надходженнями коштів з-за кордону.

САМІТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

САМІТ - (англ. summit, букв. — вершина, верхівка, від старофранц. sommette — верхівка, з лат. summus — найвищий) — дип. зустрічі (наради, конференції, переговори) на найвищому рівні — глав держав та урядів. Термін з'явився після Другої світової війни 1939—45. До відомих в історії сучас. дипломатії С. належать: зустріч керівників союз, держав «великої трійки» СРСР, США та Великобританії на Берлінській (Потсдамській) конференції 1945; Гельсінська зустріч у верхах держав — учасниць Заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 та ін. Термін увійшов до дип. і політ, лексикону, широко застосовується на форумах на найвищому рівні лідерів держав «великої вісімки», держав — учасниць ЄС та його гол. органу — РЄ, зустрічах глав держав та урядів ОБСЄ, глав країн СНД тощо. Проведення С. передбачено установчими договорами, статутами міжнар. організацій, міждержавних політ, утворень, як, напр., Амстердамським договором про Європейський Союз 1997. На С. приймаються і підписуються політ, рішення, угоди, договори, конвенції, декларації, протоколи тощо.

Самообслуговування (самообслуживание)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець дістає можливість прямого доступу до них і вибору потрібного йому товару без участі продавця, з наступною оплатою через розрахунково-касовий вузол.

Самообслуговування (самообслуживание)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець дістає можливість прямого доступу до них і вибору потрібного йому товару без участі продавця, з наступною оплатою через розрахунково-касовий вузол.

Самоокупність (самоокупаемость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
принцип ведення господарства, за яким доходи від діяльності підприємства перекривають його витрати. Вважається, що за таких умов підприємство є прибутковим.

Самоокупність (самоокупаемость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
принцип ведення господарства, за яким доходи від діяльності підприємства перекривають його витрати. Вважається, що за таких умов підприємство є прибутковим.

Саморегулювання (саморегулирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма управління економічними процесами, за якої досягається ситуація пропорційної збалансованості сукупних економічних показників

Саморегулювання (саморегулирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма управління економічними процесами, за якої досягається ситуація пропорційної збалансованості сукупних економічних показників

Самостійна робота учнів

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Самостійна робота учнів – індивідуальна або колективна навчальна діяльність яка, здійснюється без безпосереднього керівництва вчителя. З точки зору організації самостійності робота може бути: а) фронтальною (класною) – учні виконують одне і те ж завдання, наприклад пишуть твір на задану тему; б) груповою – для виконання завдання учні розбиваються на невеликі групи (по 3- 6 чол.); в) парною – наприклад при проведенні дослідів, на заняттях у лінгафонному кабінеті; г) індивідуальною – кожен учень виконує окреме завдання. Найбільш поширені види самостійної роботи: робота з підручником, довідковою літературою або першоджерелами, розв’язування задач, виконання вправ, творів, спостереження, конструювання, моделювання і т. ін.

Самостійне вивчення

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Самостійне вивчення – альтернатива навчання в класі, при якій студент має можливість вибору способів вивчення матеріалу під керівництвом вчителя.