Tuesday 16 April 2024 07:14 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
О

Облік (учёт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
складова управління економічними процесами та об’єктами, суть якої полягає у зібранні, накопиченні інформації та відображенні її в облікових відомостях.

Облік майна (учёт имущества)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
реєстрація майнових цінностей підприємства та занесення у книгу обліку матеріальних цінностей.

Облік майна (учёт имущества)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
реєстрація майнових цінностей підприємства та занесення у книгу обліку матеріальних цінностей.

Облік управлінський (учёт управленческий)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
складова бухгалтерського обліку, яка охоплює діяльність з підготовки інформації, висновків та оцінок, необхідних керівництву для прийняття управлінських рішень.

Облік управлінський (учёт управленческий)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
складова бухгалтерського обліку, яка охоплює діяльність з підготовки інформації, висновків та оцінок, необхідних керівництву для прийняття управлінських рішень.

Облік фінансовий (учёт финансовый)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
облік наявності і руху грошових засобів, фінансових ресурсів, відповідно до яких забезпечується підготовка і видача інформації про фінансові результати діяльності підприємства, його фінансовий стан згідно з чинним законодавством і нормами бухгалтерського обліку.

Облік фінансовий (учёт финансовый)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
облік наявності і руху грошових засобів, фінансових ресурсів, відповідно до яких забезпечується підготовка і видача інформації про фінансові результати діяльності підприємства, його фінансовий стан згідно з чинним законодавством і нормами бухгалтерського обліку.

Облікова ставка (учетная ставка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процент, який стягують банки із суми векселя при купівлі їх банком до настання строку платежу. Банк, обліковуючи вексель, сплачує пред'явникові суму його номінальної вартості, відраховуючи суму зниження, що дорівнює О.с. Право одержати гроші за векселем переходить до банку.

Облікова ставка (учетная ставка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процент, який стягують банки із суми векселя при купівлі їх банком до настання строку платежу. Банк, обліковуючи вексель, сплачує пред'явникові суму його номінальної вартості, відраховуючи суму зниження, що дорівнює О.с. Право одержати гроші за векселем переходить до банку.

Обліковий запис

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Обліковий   запис –   запис,   що   містить   відомості,   які   користувач повідомляє про себе комп’ютерній системі. Як синоніми можуть зустрічатися сленгові терміни аккаунт та еккаунт.