Tuesday 16 April 2024 06:25 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
Н

НАКЛАДНА (КОНОСАМЕНТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАКЛАДНА (КОНОСАМЕНТ) (англ. bill of lading [bɪl əv ˈleɪdɪŋ]) - документ, що підписаний перевізником та підтверджує отримання товару у вказаному пункті з вказаного пункту

Накладна (накладная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документ, яким оформляють приймання або видачу продукції.

Накладна (накладная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документ, яким оформляють приймання або видачу продукції.

Накопичувальний вклад (накопительный вклад)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вклад в ощадний банк, за умовою якого вкладник має право й повинен періодично вносити додаткові суми.

Накопичувальний вклад (накопительный вклад)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вклад в ощадний банк, за умовою якого вкладник має право й повинен періодично вносити додаткові суми.

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД (англ. pension savings fund [ˈpɛnʃən ˈseɪvɪŋz fʌnd]) - цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до законодавства України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (джерело: Положення про провадження депозитарної діяльності: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності» від 23.04.2013 № 735, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1084/23616 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 52. – Ст. 1910).

Налаштування приватності

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Налаштування приватності – інструменти, що надаються сервісом для збереження користувачем інформаційної приватності і конфіденційності персональних  даних.  Функція,  що  дозволяє  зберегти  недоторканність приватного життя в Інтернеті, захистити репутацію, не допустити широке розповсюдження і використання інформації про особисте життя і комунікації користувача.


НАЛЕЖНІ ДОКАЗИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАЛЕЖНІ ДОКАЗИ (англ. proper evidence [ˈprɒpə ˈevɪdəns]) - докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів

НАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА (англ. customer due diligence [kʌstəmə djuː ˈdɪlɪʤəns]) - заходи, які містять: а) ідентифікацію клієнта та перевірку особи клієнта на основі документів, даних чи інформації, одержаних з надійного і незалежного джерела; б) визначення бенефіціарного власника та вжиття слушних заходів для перевірки такої особи таким чином, щоб підзвітні організації у достатній мірі знав, ким є бенефіціарний власник, у тому числі, що стосується юридичних осіб, трастів, компаній, фондів та подібних юридичних форм, вжиття слушних заходів для розуміння структури власності та контролю клієнта; в) оцінку і, якщо прийнятно, одержання інформації щодо мети чи планованого характеру ділових відносин; г) проведення постійного моніторингу ділових відносин, у тому числі ретельний аналіз операцій, що здійснюються в ході таких відносин, з тим, щоб забезпечити відповідність таких операцій знанням підзвітної організації про клієнта, профіль бізнесу та ризиків, у тому числі, де прийнятно, джерело коштів, а також забезпечити підтримання документів, даних або інформації в актуальному стані

НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (англ. properly draw up report [ˈprɒpəlɪ drɔː ʌp rɪˈpɔːt]) - оформлене та подане до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до вимог законодавства повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або повідомлення, яке містить додаткову інформацію про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом фінансового моніторингу з боку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VI