Friday 19 April 2024 03:43 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
М

МІКРОПІДПРИЄМСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІКРОПІДПРИЄМСТВА (англ. microenterprises [ˈmaɪkrəʊ ˈentəpraɪzɪz]) - підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - до 350 тисяч євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч євро; середня кількість працівників - до 10 осіб (джерело: Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV

Мікросегментація (микросегментация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
визначення певних соціальних груп споживачів окремих товарів, послуг у межах одного регіону країни та певними конкретизованими ознаками.

Мікросегментація (микросегментация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
визначення певних соціальних груп споживачів окремих товарів, послуг у межах одного регіону країни та певними конкретизованими ознаками.

Мікросередовище (микросреда)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність елементів, умов, що становлять потенціал і можливість фірми реалізувати свої програми, плани, завдання: матеріальна база, постачальники, клієнти, конкуренти, склад працівників.

Мікросередовище (микросреда)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність елементів, умов, що становлять потенціал і можливість фірми реалізувати свої програми, плани, завдання: матеріальна база, постачальники, клієнти, конкуренти, склад працівників.

Мікроструктура ринку (микроструктура рынка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
співвідношення попиту і пропозиції товарів і послуг конкретних виробників у межах даної товарної групи. Відіграє важливу роль при сегментації ринку.

Мікроструктура ринку (микроструктура рынка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
співвідношення попиту і пропозиції товарів і послуг конкретних виробників у межах даної товарної групи. Відіграє важливу роль при сегментації ринку.

МІКСЕР (СЕРВІС ПО ВІДМИВАННЮ, «ЗМІШУВАЧ»)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІКСЕР (СЕРВІС ПО ВІДМИВАННЮ, «ЗМІШУВАЧ») (англ. mixer [ˈmɪk.sər]) - один із видів анонімайзера, який забезпечує приховування ланцюжка операцій в ланцюжку блоків шляхом прив’язування всіх операцій до однієї і тієїж ж біткоін-адреси, і посилаючи їх усіх разом таким чином, що створюється враження, ніби вони спрямовані з іншої адреси. «Міксер» або «змішувач» направляє операції за допомогою складної серії квазі-довільних фіктивних операцій, що надзвичайно ускладнює прив’язку конкретних віртуальних грошей (адрес) до конкретної операції. Сервіси «міксерів» працюють, отримуючи розпорядження від користувача на відправлення грошових коштів на конкретну біткоін-адресу. Після цього «міксер» «змішує» цю операцію з операціями інших користувачів таким чином, що стає незрозуміло, кому користувач має намір направити кошти. Прикладами сервісів «міксерів» є: Bitmixer.io; SharedCoin; Blockchain.info; Bitcoin Laundery; Bitlaunder; Easycoin

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА (англ. minimum wage [ˈmɪnɪməm weɪʤ]) - встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (джерело: Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50).

Мінімальна заробітна плата (минимальная зароботная плата)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційно встановлений державою мінімальний рівень оплати праці у вигляді мінімальної місячної ставки чи почасової оплати. Використовується для обчислення розмірів державних податків, платежів, штрафів. Значення М.з.п. не завжди відповідає величині прожиткового мінімуму.