Friday 19 April 2024 03:38 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
Л

Ліцензія на виробництво (лицензия на производство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ліцензія на використання патентованого винаходу у виробництві, що видається власником патенту.

Ліцензія на виробництво (лицензия на производство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ліцензія на використання патентованого винаходу у виробництві, що видається власником патенту.

Ліцензія1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензія1 – дозвіл на провадження певного виду діяльності

Ліцензія2 (license)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензія2 (license) – документ державного зразка, який підтверджує права ліцензіата (власника ліцензії) на проведення визначеного в ньому виду діяльності впродовж обумовленого терміну за умови виконання всіх пунктів вказаної ліцензійної угоди; дозвіл на використання матеріалів (винаходів, виробів, програм, аудіо- та відеокліпів чи іншіх обєктів інтелектуальної власності), захищених патентним або авторським правом; у телекомунікації придбане в регулюючого органу право передавання радіохвиль у заданому діапазоні.


Ліцензування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензування (лат. licentia – свобода, право) освітнього закладу – проведення експертизи і прийняття рішення про видачу або відмову у видачі навчальному закладу ліцензії на здійснення освітньої діяльності відповідно до поданої заяви. Проводиться державними органами управління освіти або органами місцевого самоврядування з метою реалізації державної політики в галузі освіти, регулювання умов здійснення освітнього процесу, захисту прав громадян на отримання освіти, створення правових гарантій для вільного функціонування і розвитку освітніх закладів різних організаційно-правових форм.


Ліцензування вищого навчального закладу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензування  вищого  навчального   закладу   –   видача  ліцензії   на ведення освітньої діяльності за освітніми програмами вищої та післявузівської професійної освіти.

Ліцензування (лицензирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Надання на певних умовах дозволу (ліцензії) на право здійснення певних операцій суб’єктами підприємницької діяльності, передання прав однією особою іншій в обмін на гонорар або ліцензійну винагороду. 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою дозволу, що видається державними органами на експорт або імпорт товару у встановленій кількості за певний проміжок часу.

Ліцензування (лицензирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Надання на певних умовах дозволу (ліцензії) на право здійснення певних операцій суб’єктами підприємницької діяльності, передання прав однією особою іншій в обмін на гонорар або ліцензійну винагороду. 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою дозволу, що видається державними органами на експорт або імпорт товару у встановленій кількості за певний проміжок часу.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (англ. bank licensing [bæŋk ˈlaɪsnsɪŋ]) - один із методів державного управління у сфері банківської діяльності, яке здійснює Національний банк України. Законодавче та нормативне врегулювання процесу ліцензування банківської діяльності здійснюється з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи України, а також забезпечення захисту інтересів вкладників і кредиторів банків

Лабораторія віддаленого доступу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

підрозділ навчальної організації, оснащений реальним навчально-дослідним устаткуванням з дистанційним доступом до нього по телекомунікаційних каналах зв’язку