Tuesday 16 April 2024 07:41 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
Л

Лімітування кредиту (лимитирование кредита)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обмеження кредитування клієнтів комерційних банків певними сумарними межами та умовами надбання кредиту.

Лімітування кредиту (лимитирование кредита)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обмеження кредитування клієнтів комерційних банків певними сумарними межами та умовами надбання кредиту.

Лінійне програмування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Лінійне програмування – математична дисципліна, присвячена теорії й методам вирішення завдань про екст- ремуми лінійних функцій на безлічі n- мірного векторного простору, лінійних рівнянь, що задаються системами, і нерівностей. Лінійне програмування є окремим випадком математичного програмування. Одночасно воно – основа декількох методів вирішення завдань цілочисельного та нелінійного програмування.


Лінійно-функціональна система управління (линейно-функциональная система управления)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма управління організацією, кампанією, установою, в якій комбінуються лінійне та функціональне управління, що дає можливість поєднувати централізацію і децентралізацію в управлінні.

Лінійно-функціональна система управління (линейно-функциональная система управления)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма управління організацією, кампанією, установою, в якій комбінуються лінійне та функціональне управління, що дає можливість поєднувати централізацію і децентралізацію в управлінні.

ЛІНІЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЛІНІЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ - лінія на геогр. картах та на поверхні Землі, проведена відповідно до міжнар. угод про кордони або на підставі законів країн. Вона визначає суверенітет д-ви на сухопутну територію, водну поверхню і мор. дно, а також на повітр. простір та надра Землі. Л. д. к. поділяють на географічну і геометричну. Геогр. лінія-кордон проводиться з урахуванням природ, кордонів (ріки, гір. хребти і т. п.). Геометр, лінія-кордон є прямою лінією, яка з'єднує встановлені на земній поверхні точки і змінюється лише у крайніх випадках за умови, якшо цього потребують істотні інтереси населення, котре мешкає у даній місцевості. Проведена по меридіану чи паралелі геогр. сітки, вона називається астрономічним кордоном. На практиці такі лінії-кордони проводяться дуже рідко. Переважають комбіновані Л. д. к.: географічні — на одних ділянках, геометричні — на інших. Л. д. к. встановлюються у договірному порядку між д-вами шляхом нанесення їх на карту, що є невід'ємною частиною угоди (делімітація Л. д. к), а потім Л. д. к. закріплюються на місцевості за допомогою спец. прикордонних знаків (демаркація Л. д. к.), що відображені в протоколах опису кордонів і на прикладених до них картах. Зміни в накреслених Л. д. к. на картах і в позначці їх на місцевості не допускаються без двостор. згоди сусід, держав. Там, де тер. води (територіальне море) д-ви стикаються з водами відкритого моря, ця д-ва відповідно до Конвенції ООН по морському праву 1982 зобов'язана позначити на картах як лінію зовн. межі тер. вод, так і вихідні лінії для їх відліку, встановлені відповідно до внутр. зак-ва та існуючих норм міжнар. права.

Лінія ціни (линия ценовая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
застосовується при продажу продукції в діапазоні цін, де кожна з них відображає певний рівень якості.

Лінія ціни (линия ценовая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
застосовується при продажу продукції в діапазоні цін, де кожна з них відображає певний рівень якості.

Лінк

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Лінк – смисловий контекст, який визначає логічний зв’язок між двома поняттями.

ЛІСТИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІСТИНГ (англ. listing [ˈlɪstɪŋ]) - сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV