Friday 19 April 2024 02:38 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
Е

Економіка (экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Сукупність суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства. 2. Народне господарство країни або його галузь. 3. Науки, які вивчають закони і специфіку виробничих відносин у певній галузі або сфері суспільного виробництва.

Економіка інституціональна (экономика институциальная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економіка «ре¬гульованого капіталізму», «адміністративного капіталізму».

Економіка відкрита (экономика открытая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
така, що послідовно інтегрується в систему міжнародних економічних відносин (зв’язків).

Економіка закрита (экономика закрытая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економіка, цілком ізольована від міжнародної торгівлі (відсутність експорту, імпорту чи руху капіталів), або економіка з жорсткими обмеженнями, що накладаються на торгівлю і рух капіталу.

Економіка міжнародна (экономика международная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система різноманітних господарських (науково-технічних, виробничих, комерційних, валютно-фінансових, грошово-кредитних) зв’язків національних економік різних країн, що ґрунтуються на міжнародному поділі праці.

Економіка підприємства (экономика предприятия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Сукупність суспільно-технічних факторів

що визначають ефективність праці трудового колективу використання засобів виробництва матеріальних і фінансових ресурсів у процесі його виробничого періоду.


Економіка перехідна (трансформаційна) (экономика переходная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
період, упродовж якого економіка країни або кількох країн переходить в істотно (сутнісно) інший стан внаслідок докорінної трансформації економічної системи.

Економіка регіональна (экономика региональная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
галузь економічної науки, яка вивчає закони й закономірності суспільного відтворення, механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні.

Економіко-математичні методи (экономико-математические методы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
застосування математичного апарату, математичних залежностей для визначення (розрахунку) економічних показників.

Економіко-математичні моделі (экономико-математические модели)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
опис економічних процесів, об’єктів, зв’язків з використанням математичного апарату.