Friday 19 April 2024 03:40 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
Г

Гейміфікація (ігрофікація)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Гейміфікація  (ігрофікація)  –  застосування  підходів,  що використовуються в комп’ютерних іграх для підвищення залучення гравців, у неігрових процесах: нагороди, бейджики, рівні майстерності, створення єдиної історії. Гейміфікація часто застосовується в реалізації комерційних продуктів; а в освіті деякими елементами такого підходу користувалися вже давно вчителі молодших класів і дошкільних установ.


ГЕЙТКІПЕРИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГЕЙТКІПЕРИ (англ. gatekeepers [ˈɡeɪtkiːpəz]) - фізичні особи, які «охороняють вхід до фінансової системи», через який повинні пройти потенційні користувачі системи, включаючи осіб, які відмивають гроші, для того аби досягти успіху (джерело: FATF Report: Laundering the Proceeds of Corruption [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20 the%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf); - посередник, який може забезпечити доступ до легальної фінансової системи для наркоторгівця. До гейткіперів може відноситись широкий спектр гравців: банківські співробітники, оператори ППГЦ, бухгалтери, юристи, агенти з нерухомості і т.д.

Гендерний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Гендерний  (англ.  gender,  від  грец.  genos  –  рід)  підхід  –  сукупність уявлень, які передбачають визначення відмінностей у поведінці та сприйнятті жінок і чоловіків не так за їх фізичними особливостями, як за вихованням і поширеними в кожній культурі уявленнями про суть жіночого та чоловічого.


ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ (англ. Prosecutor General’s Office of Ukraine [ˈprɒsɪkjuːtə ˈʤenərəlz ˈɒfɪs əv juːˈkreɪn]) - орган прокуратури вищого рівня щодо регіональних та місцевих прокуратур, організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури (джерело: Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2-3. – Ст. 12).

Генеральний (генеральный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Головна посадова (керівна) особа. 2. План

Генеральний дистрибутор (генеральный дистрибьютор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
організація, що здійснює збут продукції за дорученням товаровиробника у різних регіонах своєї країни або інших країн.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ ЧИ ВИСНОВОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ ЧИ ВИСНОВОК (англ. general permission or conclusion [ˈʤenərəl pəˈmɪʃən ə kənˈkluːʒən]) - дозвіл чи висновок, який надається суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів для неодноразового проведення відповідних переговорів чи здійснення міжнародних передач товарів визначеному кінцевому споживачу із зазначенням їх найменування, особливих умов поставки, назви іноземного суб’єкта господарської або іншої діяльності, держави призначення або походження товарів та їх кінцевого споживача

Генеральний постачальник (генеральный поставщик)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
організація, яка відповідно до договору є основним організатором комплектування, нагромадження і комплексного постачання товарів, обладнання і несе матеріальну відповідальність за дотримання всіх умов договору.

Геоінформаційні технології

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Геоінформаційні технології – призначені для створення геоінформаційних систем (ГІС), в яких принципово вирішуються всі завдання автоматизованого управління на високому рівні інтеграції та об’єднання даних, які використовують методи просторового аналізу.

Гербова марка (гербовая марка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид гербового знаку, через продаж якого проводиться гербовий збір з громадян на користь держави.