Thursday 22 February 2024 15:56 PM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
В

Відвідування сайту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відвідування сайту – серія запитів до сервера, які зроблено одним користувачем   за   заданий   проміжок   часу,   протягом   якого   користувач звертається  до  сторінок  сайту  і  кожен  його  запит  відображається  в  логах сервера. Сесія вважається завершеною, якщо протягом певного відрізку часу від користувача не поступило жодного нового запиту до сервера.


Відвідувач

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відвідувач  –  користувач  конкретних  ресурсів  мережі. Деякі  власники серверів (або сайтів) розміщують лічильники числа відвідувачів.


Відділ дистанційної освіти

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відділ   дистанційної   освіти    –   спеціальний   відділ   стаціонарного навчального закладу, що займається наданням послуг дистанційної освіти.


Віддалений доступ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Віддалений доступ – технологія взаємодії абонентських систем з локальними мережами через територіальні комунікаційні мережі.


Віддалений доступ (telnet)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Віддалений доступ (telnet) – сервіс в Інтернеті, спосіб керування комп’ютером у мережі іншим комп’ ютером, якому дозволено це робити, де б він не знаходився.


Відео

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відео – навчальні засоби, які включають візуальні зображення: нерухомі – слайди (малюнки, діаграми, графіки, креслення тощо); рухомі – фільми, відеокасети (демонстрація дії інструментів, обладнання, аналіз змін в часі з використанням  анімації  тощо);  аудіо-  відеоконференції  в  реальному  режимі часу.


Відеоадаптер

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відеоадаптер – це пристрій, що керує процесом виведення на екран дисплея текстової інформації і графічних зображень.


Відеоблог

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відеоблог – блог з контентом, складеним більше з відео-файлів, ніж із тексту, зображень та аудіо. Основний його зміст відео-файли вміщені в спеціальний програвач.


Відеовведення

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відеовведення – пристрій, що забезпечує фізичну взаємодію користувача з персональним комп’ютером у ході роботи з розважальними та діловими програмами і ресурсами Інтернет. Дана перспективна технологія по суті "занурює"людини у віртуальний світ.


Відеоконференц зв’язок1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відеоконференц зв’язок1  (Video conferencing) – послуга, що надається операторами електрозв’язку та комп’ютерних мереж і забезпечує обмін аудіо- і відео- інформацією в режимі реального часу між учасниками територіально розподіленої групи.