Friday 19 April 2024 03:33 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
Б

БІРЖОВІ БРОКЕРИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БІРЖОВІ БРОКЕРИ (англ. exchange brokers [ɪksˈʧeɪnʤ ˈbrəʊkəz]) - фізичні особи, зареєстровані на біржі відповідно до її статуту, обов’язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі (джерело: Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII 

Біржові збори

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(биржевое собрание) – зібрання членів біржі (робочий сеанс), під час якого реалізуються операції купівлі-продажу цінних паперів або біржових товарів учасниками зборів безпосередньо чи через брокерів, з можливим укладанням відповідних угод. Проводяться у визначені дні та години. Порядок їх проведення визначається біржовим комітетом.

БІРЖОВА ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БІРЖОВА ОПЕРАЦІЯ (англ. exchange transaction [ɪksˈʧeɪnʤ trænˈzækʃən]) - угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов: а) якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та  обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі; б) якщо її учасниками є члени біржі; в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня. Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню (джерело: Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII

Біржова сесія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(биржевая сессия) – спеціально встановлений час, інтервал робочого дня, протягом якого здійснюється торгівля на біржі, укладаються угоди.

Біржова спекуляція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(биржевая спекуляция) – здійснення на біржі операцій з цінними паперами з метою одержання спекулятивного прибутку від різниці між курсами на час укладання та реалізації угоди. Головний метод Б.с. – купівля-продаж цінних паперів на строк. Завершується угода не фактичною передачею цінних паперів контрагенту, а оплатою різниці у цінах.

Біржова торгівля

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(биржевая торговля) – організація торгівлі товарами, цінними паперами, нерухомістю на біржах або з участю біржі як посередника.

Біржова ціна

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(биржевая цена) – ціна на товари, цінні папери, яка складається під час біржової торгівлі з урахуванням кон’юнктури ринку, співвідношення попиту і пропозицій на біржових торгах. Публікується у спеціальних друкованих засобах бірж (найчастіше у біржових бюлетенях).

Біржове мито

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(биржевая пошлина) – мито, яке збирає біржовий комітет з тих, хто придбав цінні папери, за право укладання біржових угод (як правило, у розмірі 2 відсотків продажної ціни).

Біржовий бюлетень

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(биржевой бюллетень) – періодичний друкований орган біржі, в якому публікуються курси цінних паперів і біржові ціни товарів. Випускається, як правило, щоденно з зазначенням переліку цінних паперів, вищого, нижчого і заключного курсу по кожному виду цінних паперів.

Біржовий комітет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(биржевой комитет) – орган управління біржею. Обирається загальними зборами членів біржі на обумовлений час. Визначає економічну політику та основні напрями діяльності біржі, здійснює контроль за роботою структурних підрозділів.