Sunday 14 July 2024 16:27 PM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
Б

Бібліографічна інформація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Бібліографічна інформація – відомості про документи, необхідні для їх ідентифікації та розвідки.



Бібліографічне посилання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей, що цитуються,   розглядаються   або   згадуються   в   тексті   документа,   іншого документа (його складової частини або групи документів), необхідних і достатніх для його загальної характеристики, ідентифікації та пошуку.


Бібліографічний запис

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Бібліографічний запис – бібліографічне повідомлення, зафіксоване в документальній формі. Складається з бібліографічного опису, який у міру потреби  доповнюється  заголовком,  анотацією  або  рефератом, класифікаційними індексами, предметними рубриками, шифрами зберігання документа та іншими елементами.


Бібліографічний опис

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Бібліографічний опис – сукупність бібліографічних відомостей про документ, наведених за певними правилами і призначених для його ідентифікації та загальної характеристики.


Бібліографія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Бібліографія – частина системи соціальних комунікацій, що забезпечує підготовку, розповсюдження та використання інформації про документи.


Бібліотечна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Бібліотечна   система   –   систематизована   сукупність   електронного каталогу та електронних документів, які об’єднані за тематичними та іншими ознаками,   має   додаткові   сервіси   і   можливості,   що   спрощують   пошук документів і роботу з ними. Сучасні бібліотечні системи побудовані за клієнт- серверною   технологією   і   використовуються   в   локальних   чи   глобальних мережах.


Бідність

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(бедность)  – стан, за якого основні потреби індивіда або сім'ї перевищують наявні засоби для їх задоволення.

Бізнес

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(бизнес) – ініціативна економічна (виробнича, підприємницька, посередницька) діяльність в умовах ринкової економіки, спрямована на створення власної справи для одержання прибутку шляхом використання своєї праці, власних або запозичених коштів.

Бізнес державний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(бизнес государственный) – здійснення державою через засновані нею організації – суб’єкти підприємницької діяльності бізнесово-фінансово-кредитних операцій з метою наповнення державного бюджету шляхом використання власних засобів виробництва, продукції інтелектуальної праці, цінних паперів, фінансових, грошових ресурсів.

БІЗНЕС ДО БІЗНЕСУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БІЗНЕС ДО БІЗНЕСУ (англ. business to business [ˈbɪznɪs tuː ˈbɪznɪs]) - комерційні угоди між суб’єктами господарювання, такі як: між виробником та оптовим продавцем чи оптовим продавцем та роздрібним продавцем