Friday 19 April 2024 02:26 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
І

Індекс рівня життя (индекс уровня жизни)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
індекс, який кількісно виражає відносну зміну рівня матеріального добробуту, соціальних та культурних умов життя певних груп населення. До І.р.ж. належать: бюджетний індекс; індекс вартості життя; індекси, які розраховані на основі “стандартних бюджетів” сім'ї; індекси реальних прибутків.

Індекс собівартості (индекс себестоимости)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник, що характеризує середню оцінку спрямування та інтенсивності зміни собівартості одиниці продукції у відносній формі.

Індекс споживчих цін (индекс потребительских цен)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник динаміки вартості споживчого кошика, який містить фіксований набір товарів і послуг масового споживання. Є основним показником рівня інфляції в країні.

ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ (англ. Corruption Perceptions Index, CPI [kəˈrʌp.ʃən pəˈsep.ʃən ˈɪndeks]) - щорічний рейтинг країн світу, що укладається організацією Transparency International з 1995 року. Країни у рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який базується на оцінках підприємців та аналітиків. У рейтингу за 2015 рік відображено сприйняття корупції у 167 країнах за шкалою від 100 (немає корупції) до 0 (сильна корупція)

Індексація сайту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індексація   сайту   –   процес   занесення   вмісту   сайту   в   базу   даних пошукової системи для подальшого її застосування в пошуковій видачі.


Індексація (индексация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Один із способів захисту населення, споживачів від інфляції, який полягає в тому, що держава та інші суб’єкти, що причетні до доходів громадян, збільшують грошові доходи і заощадження громадян відповідно до росту цін на споживчі товари та послуги. 2. Проставлення індексу на певні документи, книги з метою їх класифікації і встановлення нових розмірів відсоткової ставки, яку виплачують вкладнику внаслідок зміни загального рівня цін, з метою соціально-економічного захисту населення в умовах кризової економічної ситуації.

Індексація грошових доходів населення (индексация денежных доходов населения)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
встановлений законами та іншими нормативними актами країни механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація грошових доходів населення (индексация денежных доходов населения)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
встановлений законами та іншими нормативними актами країни механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація цін (индексация цен)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
щорічне обчислення зростання цін на споживчі товари з метою виявлення певної компенсації грошових витрат населення за допомогою дотацій до заробітної плати, пенсій тощо.

Індекси акцій (индексы акций)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зведені показники, які характеризують динаміки курсів окремих акцій, що котируються на біржі, і допомагають прогнозувати зміни їх вартості.