Sunday 14 April 2024 01:42 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник

Адекватна якість

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адекватное качество) – обґрунтоване судження, експертне ствердження (припущення), що базується на порівнянні фактичних і бажаних характеристик, якісних оцінок, параметрів виробів.

Аджестер

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аджестер) – службова особа, яка складає документ-диспашу, засвідчуючи цим суму витрат у разі аварії транспортного судна і встановлює пропорції витрат, які нестимуть власники судна, особа, що його застрахувала та власник вантажу.

Адміністративні методи управління

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(административные методы управления) – методи управління, які ґрунтуються на організаційних засадах впливу. За характером впливу адміністративні методи управління поділяються на дисциплінарні, розпоряджувальні та організаційно-стабілізаційні. Адміністративні методи управління взаємодіють з економічними, соціально-психологічними методами і методами правового регулювання.

Адміністративно-управлінські витрати

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(административно-управленческие расходы) – витрати на утримання апарату управління та його обслуговування. Складаються з витрат на утримання органів державної влади і державного управління й апарату управління виробництвом безпосередньо на промислових та с.-г. підприємствах, будовах тощо. Включають заробітну плату працівників адміністративно-управлінського персоналу, охорони, нештатних працівників, інші витрати (відрахування у пенсійний фонд, фонд соціального страхування, утримання легкового автотранспорту, вартість службових відряджень, канцелярські, друкарські, поштові, телефонно-телеграфні витрати та на утримання й поточний ремонт будівель тощо).

Ажистувати

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ажюстировать) – правильно складати (порівнювати, звіряти) бухгалтерські рахунки.

Ажіо

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ажио) – 1. Надбавка до ціни золота, що за умови золотого обігу стихійно складається на ринку в результаті знецінення паперово-грошових одиниць щодо золота. Обчислюється у процентах. 2. Перевищення ринкової ціни золота над офіційною. 3. Перевищення ринкових курсів грошових знаків, векселів, цінних паперів щодо їхньої номінальної вартості.

Ажіо-конто

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ажио-конто) – рахунок в обліку грошових операцій, на якому відображаються прибутки й видатки.

Ажіотаж

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ажиотаж) – неспокій, збудження, що призводить до різних змін кон’юнктури, цін, спекуляції на біржах, ринках.

Ажур

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ажур) – стан ведення обліку, за якого бухгалтерські записи на рахунках виконуються негайно після здійснення відповідних господарських операцій, що дає можливість у будь-який час знати про господарський і фінансовий стан підприємства.

Аквізитор

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аквизитор) – агент транспортних або страхових організацій, який залучає нових клієнтів до страхування чи перевезення вантажів.