Sunday 14 April 2024 00:29 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник

Авізо

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авизо) – письмове повідомлення клієнта, здебільшого про зміни в розрахункових операціях. До А. вноситься номер, дата та характер виконаної операції, сума і номер рахунка, платник, одержувач та ін. В залежності від способу пересилки А. діляться на поштові і телеграфні.

Аварійний запас

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аварийный запас) – запас, який створюється на підприємстві (окрім страхового запасу) як технічно необхідний резерв матеріалів, палива чи устаткування для ліквідації можливої аварії, а також запобігання ймовірного зупинення виробництва через перебої у постачанні, пов’язані з аваріями за межами підприємства.

Автаркія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(автаркия) – економічна політика держави, спрямована на господарське відособлення даної країни, створення закритої економіки, що самозабезпечується.

Автентичний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аутентичный) – дійсний, рівнозначний, той, що ґрунтується на першоджерелі.

Автентичний текст

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аутентичный текст) – офіційний текст міжнародного акту, договору, підписаного уповноваженими представниками і скріпленого печатками відповідних держав.

Авторитет керівника

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авторитет руководителя) – загальновизнане значення, вплив, яким користується керівника і може впливати на навколишніх.

Авуари

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авуары) – 1. У широкому розумінні – різні активи, гроші, чеки, векселі, перекази та акредитиви, за рахунок яких проводять платежі за зобов'язаннями; 2. У вузькому розумінні – ліквідна частина активів, до якої належать кошти банку (рахунки, депозити), цінні папери, що легко реалізуються. Найчастіше термін А. вживають стосовно коштів банку в іноземній валюті, які знаходяться на його рахунках у закордонних банках.

Агент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агент) – у комерційній діяльності фізична чи юридична особа, яка представляє покупця або продавця на довгостроковій основі, виконує обмежену кількість функцій і не є власником товарів.

Агент торговий

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агент торговый) – особа, яка діє від імені фірми і виконує одну чи кілька таких функцій: виявлення потенційних клієнтів, налагодження комунікацій, реклама, збут, організація обслуговування, збирання інформації і розподіл ресурсів.

Агент-делькредере

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агент-делькредере) – біржовий агент, який за спеціальну винагороду здійснює певні комерційні операції, що забезпечують реалізацію товару та оплату за послуги.