Sunday 14 April 2024 01:30 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник

Автоматизм

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизм – здатність людини виконувати інтелектуальні або м’язові дії без постійного контролю свідомості (керовані підсвідомістю).

Автоматизована інформаційна технологія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизована інформаційна технологія – цілісна технологічна система, що забезпечує цілеспрямоване створення, передавання, збереження і відображення інформаційного продукту з найменшими витратами і відповідно до  закономірностей  того  соціального  середовища,  де  ця  технологія впроваджена.

Автоматизована система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизована система – організаційно-технічна система, що здійснює автоматизоване оброблення даних і до складу якої входять технічні засоби їх оброблення (засоби обчислювальної техніки і зв’язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення та персонал, що здійснює цю діяльність.

Автоматизоване робоче місце

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизоване робоче місце – програмно-технічний комплекс автоматизованої системи, призначений для автоматизації певного виду діяльності (АРМ технолога, АРМ бухгалтера, АРМ конструктора та ін.).

Абонент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абонент) – особа чи організація, що користується або має право користуватись абонементом.

Абонементна плата

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абонементная плата) – внески, сплачувані за обслуговування чи користування чим-небудь.

Абонентська заборгованість

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абонентская задолженность) – несвоєчасна сплата сум зобов’язань абонента за надані йому послуги. У такому разі він може бути позбавлений права надалі одержувати ці послуги, а суми несплати можуть бути стягнені з нього в примусовому порядку.

Абсолютна перевага

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абсолютное преимущество) – досягнення підприємством, фірмою, окремою фізичною особою вищих показників результативності – економічної ефективності діяльності.

Абсолютна рента

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абсолютная рента) – частина додаткової вартості, одержувана землевласником внаслідок монополії приватної власності на землю; надлишок вартості над суспільною ціною виробництва с.-г. продуктів.

Абсолюція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абсолюция) – постанова суду, за якою підсудний звільняється від покарання.